Článek na téma - HTML

01.04.2012 11:01
HTML tagy a jejich složitá historie
(Původně napsaný pro naše staré stránky rpgblogy.blogspot.com)
 

Dne 2.září 1969 byl udělán v podstatě jednoduchý experiment. Byla spuštěna první verze internetu, známá jako jako síť ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). Tehdy její/jeho autoři možná tušili, že to bude něco velkého, ovšem o tom, jak dalece se jejich technologie využije určitě neměli ani zdání.

V roce 1991 byl vytvořen GOPHER (protokol aplikační vrstvy z rodiny TCP/IP) a byl to jakýsi předchůdce internetových stránek. A tady konečně začíná téma, ke kterému jsem celou dobu směřovala a na které se nepochybně těšíte, neboť jiný důvod, proč by jste tuto „patlaninu“ různých informací četli, je v nedohlednu. :)
Sotva byla vytvořena první stránka, bylo tu s námi i HTML (HyperText Markup Language), obsahující jednoduché tagy, jako je <title></title> a podobné. Tyto tagy byly především udělány, aby se na stránce dalo lépe orientovat, neboť kdybytextbylsouvislýstejnějakotento, nikdo by ho nepřečetl a pokud ano, musel by na to vynaložit značné úsilí.
Otec html, Berners-Lee nepředpokládal, že bude nutno tento jazyk internetu znát, proto první stránka obsahovala už plně funkční textový editor, který se dnes používá na těch jednodušších stránkách, jako je blog.cz, či podobné „instituce“ na bázi deníčku.
Čím více požadavky na internet stoupaly, tím více html existovalo. Už to nebylo pouze řádkování, titulek či pevná mezera, už přibili tabulky, matematické vzorce a další složité tagy, některými z nás dosud neobjeveny.
Na jaře 1995 vznikla první celková definice html tagů, tedy DTD (Document Type Definition) v jazyce SGML známý jako html 3.0. tudíž jak už z názvu vyčteme, již třetí verze html, která byla kdy člověkem vytvořená.
V roce 1996 vyšlo najevo, že tato verze html je v technologii tak napřed, že v té době neexistoval nikdo, kdo by byl schopen alespoň trošku dohnat tehdejší prohlížeče k tomu, aby tuto verzi byly schopny unést. Právě pro tento nedostatek byla vytvořena verze html 3.2. ovšem ta nebyla tak precizně propracovaná jako 3.0.
V červenci 1997 byla vytvořena verze 4.0. který byl přijat v podstatě jako standart tehdejšího html a proto se jeho vývoj na více než 2 roky zastavil. Poté přišla verze 4.2.
Následovaly nové požadavky na standart, jimž vyhověl XMS. Dalo by se říct, že se v tu dobu technologie změnila v genetiku, protože simsala bim, náhle jsme tu měli XHTML, jejíž syntaxe byla propracovanější než html, či xml.
Bohužel, i když byla propracovanější – tím pádem i složitější, nedaly verze xhtml 1.0. ani 1.1. žádné nové funkce a poznatky, než dala verze html 4.0. Proto doslova „zamakali“ a vytvořili verzi xhtml 2.0. který sice přinášel nové obzory, ovšem naneštěstí trpěl stejným problémem, jako verze html 3.0. – doslova se „nevešla“ do prohlížečů. Další práce byla na světě a po chvilce bádání a „špetce magie“ byla v roce 2004 vytvořena nová pracovní síla – skupina WHATWG (The Web Hypertext Application Technology Working Group).
Ovšem ani tato skupina nedokázala přijít na nové poznatky a dalo se zapravdu, že verze xhtml 2.0. je něco jako slepá ulička – není kam pokračovat.
V roce 2007 výše zmíněné skupiny (w3c a whatwg) dostaly rozum a spojili síly. Vznikla verze HTML 5.0. kterou používáme dodnes. Hlavní fakt je ten, že tato verze ještě není ani zdaleka hotová, ani po desetiletém úsilí skupin pracujících na html.
A aby jste ani vy, čtenáři, kteří se dopracovali až sem přes všechnu historii, nepřišli zkrátka, představím vám některé html tagy, které můžete aplikovat i v těch nejjednodušších editorech pomocí přepnutí na html a tudíž tak ozdobit vaše stránky nečekaným překvapením. Kdoví, co budeme moci dělat s internetem za 20 let. :)
  
HTML tagy v praxi
Nejprve bych ráda připomenula, že html označujeme ostrou závorkou < > a ukončujeme taktéž ostrou závorkou, ovšem s lomítkem PŘED html tagem - <tag>Naformátovaný text</tag>
 
Základní syntaxe:
 
<br> - nový řádek
<h1> - velikost písma
<b> - tučné písmo
<i> - Kurzíva
<u> - podtržené písmo
<strike> - přeškrtnuté písmo (v některých editorech je možno rovněž používat tag <s>)
 
Všechny tyto tagy ukončíte stejným tagem, ovšem s lomítkem. <tag>text</tag> Výjimku tvoří samozřejmě tag <br> který vám pouze odřádkuje.Takovým tagům se říká „párové tagy“.
 
 
Ozdobné syntaxe – rozšířené:
 
<font color=“barva“>textu</font> - změna barvy textu
<marquee behavior=alternace>text</marquee> - text se nepohybuje ze strany na stranu
Toto je trošku složitější html tag. Dá se na něm měnit jak
Směr pohybu, tak i jeho chování – blikání, odrážení od
Stěn a podobné vymoženosti. Pokud vás tento html tag
Zajímá více, zadejte si heslo „marquee“ do vyhledávače.
Jak s oblibou říkám: „Strejda Google najde všecko!“
 
<img src=“adresa“> - za pomocí tohoto tagu můžete do svého článku vložit obrázek.
<a href=“adresa“>Text</a> - tento tag vám z obyčejného slova či věty udělá odkaz
<div align=“center“>Zarovnaný text</div> - Zarovná text 
left = doleva; right = doprava; center = zarovnání na střed.
 
Článek pro RPGblogy.blogspot.com sepsala
Islanzadí de Eamë
adminka z Alagaesia.aspone.cz

Dotazy/připomínky:

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek