Jak bodovat?

Jak bodovat?

Za co a kolik bodů můžete udělit?

Za co body udělíte: Počet bodů: Kdo má oprávnění body udělit:
1 )Účast v soutěži 2 Správce soutěží, autorka stránek
2) Umístění v soutěži 3 - 5 Správce soutěží, autorka stránek
3) Registrace RPG 2 Správce registrací nových RPG, autorka stránek
4) Napsání článku 5 Správce článků, autorka stránek
5) Výpomoc na stránkách RPGblogů 1 - 5 Autorka stránek
6) Speciální body, bonusy 1 - 3 Všichni správci
7) Pomoc jinému RPG 1 - 3 Autorka stránek
8) Organizace diskuzního fóra 3 Autorka stránek
9) Funkce - odborník 3 Autorka stránek
10) Hráč měsíce    1 Autorka stránek

 

1) Každé RPG, které se zúčastní jakékoliv soutěže, by mělo získat 2 body.

2) Pokud se RPG umístí v soutěži, můžete udělit 3 - 5 bodů. Co je umístění zálěží na Vás. Můžete třeba udělit 5 bodů pouze tomu, kdo soutěž vyhraje. Nebo můžete výherci udělit pouze 3 body, pokud si třeba myslíte, že soutěž byla jednoduchá. Také můžete třeba udělit body prvním třem umístěným. Buď všem stejný počet bodů nebo prvnímu 5, druhému 4 a třetímu 3 body.

3) Pokud obdržíte přihlášku od nějakého RPG, hned po vložení profilu tohoto RPG mu připište 2 body.

4) Za napsání článku autor dostane 5 bodů. A to pokud článek napíše sám autor RPG nebo také jakýkoliv hráč jeho RPG.

5) Tyto body se udělují za jakoukoliv výpomoc s našimi stránkami. Podle toho, o jakou výpomoc se bude jednat, udělí se počet bodů od 1 do 5.

6) Speciální body může udělit každý správce a to prakticky za jakoukoliv věc, pokud to uzná za vhodné. Tyto body musíte ale patřičně zdůvodnit.

7) Pokud RPG nějakým způsobem pomůže jinému RPG a my na to budeme upozorněni (jakýmkoliv návštěvníkem těchto stránek) nebo si toho sami všimneme, můžeme udělit 1 - 3 body. RPG, kterému se dostalo pomoci od jiného, musí počet bodů schválit.

8) Jestliže se někdo rozhodne uspořádat nějakou debatu na téma související s RPG a půjde to přes naše stránky, obdrží za to 3 body. My zajistíme debatní místnost, organizátor debaty si vymyslí téma, napíše si upoutávací článek a diskuzi povede.

9) Pokud nějaký z odborníků je hráčem nebo autorem přihlášeného RPG, získá toto RPG za každého odborníka každý měsíc 3 body.

10) V případě, že hráči některého RPG mají titul "hráč měsíce", získá toto RPG body každý měsíc za každého hráče, který tento titul někdy obdržel. Pokud některý z hráčů obdržel titul vícekrát, počítá se maximálně 5x. To znamená, že pokud by nějaké RPG mělo jednoho hráče, který by se stal hráčem měsíce 6x, RPG dostane jen 5 bodů. Pokud má ale RPG jednoho hráče, který má 3 tituly a druhého, který má také tři tituly, je to 3+3, takže RPG získá 6 bodů.

 

Kam body zapsat a jak?

  1. Otevřete si bodovací tabulku, kterou můžete nalézt v rubrice "Pro správce".
  2. Klikněte na "Upravit záznam".
  3. Najděte si příslušnou tabulku (pokud je například leden 2012, najděte si tabulku nad kterou je napsáno LEDEN 2012). Od 26. dne měsíce pište už body na měsíc další (tedy pokud je 26. ledna 2012, pište body do tabulky ÚNOR 2012), jelikož v tento den už se sčítají lednové body.
  4. Když kliknete do tabulky do nového řádku ve sloupci "Jméno RPG", můžete normálně psát - vyplňte tedy jméno RPG. Pozor na to, že některá RPG mají podobná jména! Jméno vyplňte podle toho, jak je uvedeno v našem seznamu RPG.
  5. Poté v dalším sloupečku, kam si překliknete myší, stručně popište, za co jste body udělili.
  6. V dalším sloupci vyplňte Váš nick, pod kterým jste na stránkách uvedeni.
  7. Nakonec doplňte počet bodů, které udělujete. Body by měly odpovídat bodovací tabulce v tomto článku!
  8. Tabulku nijak nezvětšujte ani neupravujte. Pokud bude potřeba, řádky a sloupce tabulky by se měly upravovat bez Vaší pomoci. Pokud se Vám tabulka nějak posune a nevíte si s tím rady, radši to nechte být a já (Mary) to opravím, aby se nám nevymazaly všechny body.
  9. Poté uložte.